“Cheech Magic” by JD BTW, SET KRT, and DJ VANDAL (NYC). December 2012.

CheechMagic 1CheechMagic 2CheechMagic 3CheechMagic 4CheechMagic 5

 

“Cheech Magic” by JD BTW, SET KRT, DJ VANDAL (NYC).

Ink, paint, and spray paint on 30″ by 24″ canvas. December 2012.

# # # # # # # # # # # # # # # # # #

December 20, 2012